Algemene Voorwaarden


Datum: 09/12/2019

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Simplify Everything OG website.

Simplify Everything OG bevindt zich op:

Kaiserweg 12, 6352 Ellmau, Österreich

Als u de website gebruikt gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Ga niet door met het gebruiken van de website van Simplify Everything OG als u de vermelde voorwaarden op deze pagina niet accepteert.

Bij het aanmelden voor een abonnement of lidmaatschap ging u akkoord met deze algemene voorwaarden. (Zie 4. Abonnementen en betaling voor meer informatie)

Definities

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en op alle andere Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij" of "Partijen" verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. "Website" verwijst naar een virtuele aanwezigheid van een bedrijf, individu of andere partij, gecreëerd door Simplify Everything OG. Het doel is om bepaalde informatie te publiceren die algemeen zichtbaar is voor alle internetabonnees. "SimplifyBox" verwijst naar het apparaat / de apparaten en ook naar de software, offline of online, die door ons aan u is geleverd. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door de onderneming vermelde diensten / producten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Oostenrijk. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of hun, wordt als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Simplify Everything OG te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Simplify Everything OG.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens te verzamelen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit en het gebruiksgemak hiervan voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate / advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

Inhoud en rechten

3.1 Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Simplify Everything OG en / of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de website van Simplify Everything OG. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://simplify-everything.com/ bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag niet:

 1. Materiaal van https://simplify-everything.com/ opnieuw uitgeven
 2. Verkopen, verhuren of in licentie geven van materiaal van https://simplify-everything.com/ 
 3. Materiaal van https://simplify-everything.com reproduceren, dupliceren of kopiëren 
 4. Materiaal van Simplify Everything OG herdistribueren (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

3.2 Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1. Overheidsinstanties;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuws organisaties;
  4. Online directory distributeurs kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve non-profitorganisaties, winkelcentra, liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen mogen niet naar onze website linken.
 1. Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) bevat geen sponsoring,  valse goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

 2. We kunnen naar eigen maatstaven andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende bronnen voor consumenten- en / of zakelijke informatie, zoals de Kamer van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  2. dot.com community-sites;
  3. verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van goede doelen,
  4. online directory distributeurs;
  5. internetportalen;
  6. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en
  7. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.
 3. We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet ongunstig op ons of onze geaccrediteerde bedrijven zou reflecteren (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals work-at-home mogelijkheden, is niet toegestaan ​​om te linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons voor onze zichtbaarheid in verband met de hyperlink zwaarder weegt dan de afwezigheid daarvan; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over hulpbronnen is of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie.

 4. Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen. Geef uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) en de URL van uw site op, een lijst met URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

 5. Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:
  1. door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
  2. door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
  3. door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt dat logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.
 6. Geen gebruik van het logo van Simplify Everything OG of andere illustraties is toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst

3.3 Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames maken rond onze webpagina's of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen.

3.4 Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om ten allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze linkvoorwaarden.

3.5 Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

3.6 Aansprakelijkheid van inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op uw website wordt weergegeven en / of die wordt weergegeven op een Simplify Box die door u wordt gehuurd. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website en / of Simplify Boxen. Geen enkele link(s) mogen verschijnen op een pagina op uw website en / of Simplify Boxen, of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins inbreuk pleegt op, of pleit voor de inbreuk of andere overtreding rechten van derden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle auteursrechtelijk beschermde inhoud op uw website en / of Simplify Boxen.

3.7 De rechten op de website kopen

We behouden ten alle tijde de rechten voor de website die we hebben gemaakt en we kunnen wijzigingen aanbrengen zonder uw toestemming. De rechten op de website blijven ook van ons na de beëindiging van het abonnement vermeld in paragraaf 4. Abonnement en Betaling. Als u de rechten op de website wilt verkrijgen, moet u ons een schriftelijk verzoek sturen. Tenzij anders vermeld, zijn de kosten voor het kopen van de door ons gemaakte rechten op de website:

 • Binnen het 1e jaar € 2000,00 ex. Btw.
 • Binnen het 2e jaar € 1500,00 ex. Btw.
 • Binnen of na het 3e jaar € 1000,00 ex. Btw.

4. Abonnement en betaling

4.1 Websites

4.1.1 Contract

Een abonnement is altijd een doorlopend contract van 12 maanden (maandelijks of jaarlijks gefactureerd) en wordt automatisch zonder verdere kennisgeving met nog eens 12 maanden verlengd, tenzij geannuleerd.

4.1.2 Overschrijdingen

Elk contract beperkt een account / site tot 3000 maandelijkse unieke bezoekers. Als uw site meer dan 3000 unieke bezoeken per maand verkrijgt, blijft uw site werken, maar elke extra 1000 unieke bezoekers betalen € 1. 

4.1.3 Beëindiging van het abonnement / contract

Beëindiging van het abonnement kan alleen schriftelijk worden gedaan en moet ten minste één maand vóór de verlengingsdatum gebeuren. We hebben het recht om de resterende periode van maanden op uw account te factureren als u besluit te annuleren voordat uw contract van 12 maanden volledig is betaald. Simplify Everything OG behoudt zich het recht voor om uw contract op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren.

4.2 Simplify Boxes

4.2.1 Contract

Een abonnement is altijd een doorlopend contract van 1 maand (maandelijks en vooraf gefactureerd) en wordt automatisch zonder voorafgaande kennisgeving met een maand verlengd, tenzij geannuleerd. Inbegrepen services zijn het gebruik van onze server en het gebruik van een Simplify Box met alle extra's zoals beschreven in paragraaf 4.2.3.

4.2.2 Beëindiging van het abonnement / contract

Beëindiging van het abonnement kan alleen schriftelijk worden gedaan en moet ten minste één maand vóór de verlengingsdatum gebeuren. Simplify Everything OG behoudt zich het recht voor om uw contract op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren. Wanneer een abonnement wordt beëindigd, moet u de werkende en onbeschadigde Simplify Box met alle extra's (zoals beschreven in paragraaf 4.2.3) in de originele verpakking terugsturen naar Simplify Everything OG.

4.2.3 Gebruik van een Simplify Box(sen)

Voor de duur van een abonnement ontvangt u een Simplify Box (of Boxsen) inclusief kabels en SD-kaart om gebruik te kunnen maken van onze diensten. De Simplify Box (sen) blijven eigendom van Simplify Everything OG tenzij anders vermeld. We behouden ons de rechten voor de Simplify Box (sen) en kunnen op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen of de Simplify  Box(sen) terugvorderen zonder daarvoor eerst uw toestemming te hoeven vragen. Een Simplify Box is een Raspberry Pi, ongeacht de versie, die draait op ons eigen besturingssysteem, Simplify OS (beschreven in paragraaf 4.2.4), om uw inhoud op uw scherm weer te geven. Om onze eigendommen te beschermen tegen beschadiging tijdens transport of tijdens het gebruik, monteren we de Raspberry Pi in een behuizing. In geen enkel geval mag u de meegeleverde hardware hergebruiken of herdistribueren, de behuizing openen, de SD-kaart uit de Raspberry Pi verwijderen of een van onze eigendommen beschadigen. Het niet naleven van deze voorwaarden zal resulteren in een boete van 500 (vijfhonderd) Euro's die moet worden betaald aan Simplify Everything OG.

4.2.4 Simplify OS

Simplify OS is het besturingssysteem (OS) dat op de Raspberry Pi draait en is het intellectuele eigendom van Simplify Everything OG. Ons intellectueel eigendom mag in geen geval worden gewijzigd, bewerkt, gekopieerd, gereproduceerd, herverdeeld of hergebruikt om welke reden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Simplify Everything OG. Het niet naleven van deze voorwaarden zal resulteren in een boete van 5000 (vijfduizend) euro die moet worden betaald aan Simplify Everything OG.

4.3 Factuur betaling mislukt

Als uw account niet kan worden gefactureerd voor de maandelijkse of jaarlijkse abonnementen en / of als u uw te hoge facturen (zoals uiteengezet in 4.1.2 Overschrijvingen) niet binnen 30 dagen betaalt, kunnen extra kosten worden toegevoegd en kan uw contract worden beëindigd door Simplify Everything OG. Dit heeft tot gevolg dat alle openstaande facturen opeisbaar worden.

5. Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheden). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. onze of uw verplichtingen uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 09 december 2019.